ముగించు

జిల్లా గురించి

ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కు మూడు సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి అపూర్వమైన కృషికి గౌరవం మరియు గుర్తింపుగా కొత్తగా ప్రతిపాదించబడిన జిల్లాకు ఎన్ . టి . ఆర్ . జిల్లా అని పేరు పెట్టారు. ఎన్ . టి . ఆర్ . జిల్లా విజయవాడలో జిల్లా ప్రధాన కార్యాలయం గతంలో బెజవాడగా పిలువబడేది.

జిల్లా గురించి ఒకేమాటలో

  • ప్రాంతం: 3,316 Sq. Km.
  • జనాభా: 22,18,591
  • భాష: తెలుగు
  • గ్రామాలు: 321
CM_AP
శ్రీ ఎన్ చంద్రబాబు నాయుడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి
NTR COLLR
శ్రీ ఎస్ . ఢిల్లీ రావు జిల్లా కలెక్టర్