ముగించు

నివాస ధృవపత్రం

నివాస ధృవీకరణ పత్రము అనేది ఒక పౌరుడు నివసించు గ్రామము/పట్టణమును శాశ్వత ధృవీకరణ చేయును.
ఇది పౌరుని శాశ్వత నివాసము మరియు ఉపాధిని బట్టి నిర్ణయించబడును.
నివాసము రెండు విధములుగా గుర్తించబడును.

నివాసము రెండు విధములుగా గుర్తించబడును:

  • సాధారణ
  • పాస్ పోర్ట్.

నివాస ధృవీకరణ పత్రము పొందుటకు అవసరమగు పత్రములు:

  • ధరఖాస్తు పత్రము.
  • రేషన్ కార్డు /ఓటరు కార్డు /ఆధార్ కార్డు.
  • ఇంటిపన్ను / టెలిఫోన్ బిల్లు / విద్యుత్ బిల్లు.
  • ఫోటో

సదరు సేవను ధరఖాస్తు పొందేవరకు కేటగారి “బి” గాను పొందిన తరువాత కేటగిరి ”ఎ” గాను పరిగణించబడును.

ధృవపత్రము మీసేవా ద్వారా పొందవచ్చును .

పర్యటన: http://ap.meeseva.gov.in/DeptPortal/UserInterface/LoginForm.aspx

సమీప మీసేవ కేంద్రము

నగరం : విజయవాడ | పిన్ కోడ్ : 520001