ముగించు

పాఠశాలలు

23వ డివిజన్ ఎమ్సి పీఎస్ ఎ.ఎస్ .నగర్ (28161790719)

23వ డివిజన్ ఎమ్సి పీఎస్ ఎ.ఎస్ .నగర్ (28161790719), విజయవాడ మండలము, విజయవాడ కార్పోరేషన్ గ్రామము


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక పాఠశాల / మున్సిపాల్ పాఠశాలలు
పిన్ కోడ్: 520010

అక్షర ఎమ్ ప్రైమరీ స్కూల్ భవానీపురం-12 (28161791450)

అక్షర EM ప్రాథమిక పాఠశాల భవానీపురం -12, విజయవాడ అర్బన్ మండల్, విజయవాడ (CORP)-7 గ్రామం


వర్గం / పద్ధతి: ప్రాథమిక / ప్రైవేట్ అన్ఎయిడెడ్
పిన్ కోడ్: 520012