ముగించు

చికిత్సాలయాలు

E-UPHC

E-UPHC అంబేద్కర్ నగర్ కాలనీ

ఇమెయిల్ : it_udaykiranp[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 8247747248
వర్గం / పద్ధతి: E-UPHC
పిన్ కోడ్: 520010

ఈ – యు . పి . హెచ్ . సి . కరకట్ట సౌత్

ఈ - యు . పి . హెచ్ . సి . కరకట్ట సౌత్

ఇమెయిల్ : it_sagarabhilashm[at]phc[dot]ind[dot]in
ఫోన్ : 9676700810
వర్గం / పద్ధతి: E-UPHC
పిన్ కోడ్: 520012