ముగించు

మండలాలు

వ.నెం మండలం పేరు డివిజన్
1 ఎ.కొండూరు తిరువూరు
2 గంపలగూడెం తిరువూరు
3 రెడ్డిగూడెం తిరువూరు
4 తిరువూరు తిరువూరు
5 విస్సన్నపేట తిరువూరు
6 చందర్లపాడు నందిగామ
7 జి.కొండూరు తిరువూరు
8 ఇబ్రహీంపట్నం విజయవాడ
9 జగ్గయ్యపేట నందిగామ
10 కంచికచర్ల నందిగామ
11 మైలవరం తిరువూరు
12 నందిగామ నందిగామ
13 పెనుగంచిప్రోలు నందిగామ
14 వత్సవాయ్ నందిగామ
15 వీరుల్లపాడు నందిగామ
16 విజయవాడ రూరల్ విజయవాడ
17 విజయవాడ సెంట్రల్ విజయవాడ
18 విజయవాడ ఈష్టు విజయవాడ
19 విజయవాడ నార్త్ విజయవాడ
20 విజయవాడ వెష్టు విజయవాడ