ముగించు

నియోజకవర్గాలు

నెం. నియోజకవర్గాల పేరు నియోజకవర్గాల నెం
1 విజయవాడ సెంట్రల్ 80
2 తిరువూరు (SC) 69
3 విజయవాడ పడమర 79
4 విజయవాడ తూర్పు 81
5 మైలవరం 82
6 నందిగామ (SC) 83
7 జగ్గయ్యపేట 84