ముగించు

జనాభా

సెన్సస్ డేటా 2011 వివరములు
వైశాల్యం 3,315 చ . కిమీ
రెవిన్యూ డివిజన్లు 3
రెవిన్యూ మండలాలు 20
మండల ప్రజా పరిషత్లు 16
గ్రామా పంచాయతీలు 288
మున్సిపాలిటీలు 5
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ 1
జనాభా గణన 22,18,591
గ్రామాల సంఖ్య 321