ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

జిల్లా యంత్రాగం

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
NTR District Collector శ్రీ ఎస్ . ఢిల్లీ రావు , ఐ.ఎ.ఎస్జిల్లా కలెక్టర్collector-ntr[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్,పి . డబ్ల్యూ . డి . గ్రౌండ్స్ దగ్గర, విజయవాడ08662478090086624780901
Joint Collector శ్రీ పి సంపత్ కుమార్ , I.A.Sజాయింట్ కలెక్టర్ మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్jc-ntrdist[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్ ,పి . డబ్ల్యూ . డి . గ్రౌండ్స్ దగ్గర,విజయవాడ9849903960086625771451

పోలీస్

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్ గది సంఖ్య
Police Commissioner శ్రీ కాంతి రాణా టాటా, ఐ.పి.యస్పోలిస్ కమీషనర్, విజయవాడ నగరంcp[at]vza[dot]appolice[dot]gov[dot]inపోలీస్ కమిషనరేట్ కార్యాలయం, విజయవాడ0866-24933330866-24933331