ముగించు

ఎస్టిడి కోడ్‌లు

పేరు కోడ్
విజయవాడ 0866
నూజివీడు 08656
జగ్గయ్యపేట 08654
తిరువూరు 08673