ముగించు

ఎలా చేరుకోవాలి?

గాలి ద్వారా

గన్నవరం విమానాశ్రయం విజయవాడకు సుమారు 17.9 కి.మీ దూరంలో ఉంది.

రైలు ద్వారా

విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ నుండి అనేక రైళ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

రోడ్డు ద్వారా